studenci

Studio Scenariuszowe to inicjatywa filmowców związanych z Łodzią,
wspierana przez

HUB KULTURY KINO GALERIA CHARLIE 

Studium Scenariuszowe działające przy Hubie Kultury Kina Charlie oraz START FILM zaczyna zajęcia 23 lutego 2024. 

Celem studium jest wyłonienie spośród przygotowanych dzięki wsparciu znamienitych filmowców, jednego scenariusza filmu krótkometrażowego i skierowanie go do produkcji. 

Kadra studium to uznani w kraju i Europie reżyserzy, scenarzyści, producentka, producenci filmowi, animator kultury filmowej.

UWAGA! W przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jest możliwość sfinansowania udziału w zajęciach w 100%, w przypadku osób pracujących od 80% do 100% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (jdg, mikro, małe – 100% , średnie i duże – 80% dofinansowania)

Pomagamy w wypełnieniu aplikacji o dofinansowanie.

W sprawie dofinansowań prosimy o kontakt od 22 stycznia 2024, w godzinach 10.00 – 16.00 pod numerem telefonu: 787 955 559.

CELEM STUDIO SCENARIUSZOWEGO JEST WYŁONIENIE, PRZEZ KOMISJĘ PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ, JEDNEGO SCEDNARIUSZA FILMU KRÓTKOMETRAŻOWEGO PRZYGOTOWANEGO W CZASIE ZAJĘĆ I SKIEROWANIE GO DO PRODUCKJI

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej przez 11 zjazdów zazwyczaj trzydniowych /piątek-niedziela/. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli niezwykłą okazję do spotkania ze znanymi filmowcami, autorami scenariuszy. Pod opieką profesjonalistów będą mieli możliwość poznania podstawowych technik scenariuszowych oraz zasad konstrukcji i tworzenia scenariusza fabularnego oraz dokumentalnego. Program zawiera literackie przygotowanie do filmu dokumentalnego konstrukcję bohatera filmu fabularnego.

KTO MOŻE SIĘ ZAPISAĆ: KAŻDA OSOBA, KTÓRA UKOŃCZYŁA 18-LAT.

DLA KOGO: Osób zainteresowanych tworzeniem własnych scenariuszy filmowych.

Kurs ma za zadanie zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia scenariuszy filmowych, przygotowanie ich do samodzielnego tworzenia filmowych form scenariuszowych, rozwinięcie umiejętności scenopisarskich, wyposażenie ich w narzędzia niezbędne do przyszłej pracy scenarzysty filmowego.
Oprócz prac literackich, podczas sesji stacjonarnych odbywają się bloki zajęć poświęcone zagadnieniom około-scenariuszowym. Duży nacisk kładziemy też na wprowadzenie scenarzystów w realia rynku filmowego w Polsce. Zależy nam, by stali się jego świadomymi i aktywnymi uczestnikami.

W ramach spotkań planowanego są spotkania z mistrzami kina tj. Agnieszka Holland, Janusz Majewski, Jerzy Hoffman, Jerzy Skolimowski, Waldemar Krzystek, Bogdan Dziworski, Jacek Bławut.

Studium kończy się konkursem na scenariusz filmu krótkometrażowego, który zostanie skierowany do produkcji.

Skład komisji, która będzie dokonywała selekcji scenariusza do produkcji zostanie podany wkrótce, w komisji znajdzie się Feliks Falk i Andrzej Bart.

PROGRAM ZAJĘĆ


1. Wprowadzenie do zajęć – powitanie, omówienie spraw organizacyjnych i merytorycznych.
2. Wstęp – wystąpienie Feliksa Falka – Jaki bohater filmu w naszej rzeczywistości? – wprowadzenie do zagadnień tworzenia scenariusza filmowego.
3. Scenariusz filmu fabularnego – Andrzej Bart, dramaturgiczna struktura scenariusza, konflikt centralny w scenariuszu, wątki poboczne i zasady ich zamykania, narracja, narracja równoległa.
4. Dokumentacja scenariuszowa, przygotowanie i gromadzenie materiałów, szczególnie w przypadku filmu historycznego – Paweł Maślona.
5. Od „loglinu” przez synopsis do treatmentu – Andrzej Bart
6. Jak napisać dobry treatment, szczegółowy opis fabuły, opis zwrotów akcji, ciągów zdarzeń, relacji między bohaterami i ich charakterystykę. Przejście do tworzenia scenariusza – Andrzej Bart, Mateusz Sidor.
7. Charakterystyka postaci, dramaturgia sceny, łączenie scen – Rafał Bryll.
8. Przygotowanie i gromadzenie materiałów, różnica między poszczególnymi gatunkami filmowymi oraz rodzajami form filmowych, wprowadzenie do filmu dokumentalnego – dr Sławek Kalwinek.
9. Budowanie scenariusza filmu dokumentalnego – Andrzej Kuciłła.
10. Realizacja filmu dokumentalnego i fabularnego, aspekty produkcyjne – Igor Mertyn.
11. Prezentacja i sprzedaż scenariusza filmowego – Sławomir Fijałkowski, Igor Mertyn.
12. Zakończenie – szczegółowe omówienie prac komisji nad wyborem scenariusza do realizacji.

Każdemu zjazdowi będą towarzyszyć projekcje filmowe w Kinie Charlie w Łodzi i omawianie ich pod kątem scenariuszowym.

PLAN ZAJĘĆ

Startujemy 23 lutego 2024 roku o godzinie 12.00, a kolejne zajęcia odbywać się będą:
luty: 23 – 25
marzec: 08 – 10 / 22 – 24
kwiecień: 12 – 14 / 26 -28
maj: 10 – 12 / 24 – 26
czerwiec: 07 – 09

Złożenie scenariusza do 30 lipca 2024.
Ogłoszenie wyników i rozdanie certyfikatów: 19 września 2024.

Kliknij Harmonogram zajęć żeby zobaczyć cały plan zajęć.

Studium to nie tylko zajęcia teoretyczne, to także warsztaty, indywidualne konsultacje, spotkania z mistrzami kina uznanymi w całym świecie, projekcje najnowszych 16 filmów pełnometrażowych i 21 krótkometrażowych z omówieniem.

Spotkania mistrzowskie będą miały charakter warsztatowy, na których dowiecie się jak reżyser/scenarzysta podchodzi do pisania scenariusza, od czego zaczyna. 

W czasie zajęć będziemy omawiać konstrukcje scenariusza, szlifować Wasze teksty, dyskutować na temat warsztatu scenarzysty. 

 

OPŁATY

Możesz wybrać jedną z trzech opcji:

  1. Kwota wpłaty jednorazowej 3950 zł . Płatość do 10 stycznia 2024
  2. Dwie wpłaty po 2250 zł, pierwsza wpłata do 20 stycznia, druga do 15 kwietnia
  3. Trzy wpłaty po 1580 zł, płatności: I – 20 stycznia 2024, II 10 kwietnia 2024, III – 30 maja 2024.

Wpłaty należy dokonać na konto:
59 1160 2202 0000 0005 0722 6710
z tytułem wpłaty: Studio Scenariuszowe + imię i nazwisko.
O przyjęciu decyduje kolejność dokonanych wpłat. Ilość miejsc OGRANICZONA!

START FILM

Zobacz kto będzie prowadzić zajęcia

Przedstawiamy naszych wykładowców.

Feliks Falk

SCENARZYSTA | REŻYSER

Marcin Bałczewski

SCENARZYSTA KOMIKSÓW

Andrzej Bart

WYKŁADOWCA

Paweł Maślona

REŻYSER | WYKŁADOWCA

Sławomir Kalwinek

OPERATOR | WYKŁADOWCA

Andrej Kuciłła

REŻYSER | WYKŁADOWCA

Igor Mertyn

SCENARZYSTA | PRODUCENT

Rafał Bryll

REŻYSER | WYKŁADOWCA

STUDIUM SCENARIUSZOWE START FILM
marka STUDIA.M P.S.A

adres: 
Aleja Kościuszki 71, 90-432 Łódź,

Sekretariat Studium Scenariuszowego
adres: HUB KULTURY
 ulica Piotrkowska 203/205, 90-451 Łódź

mail: startfilm@startfilm.eu
telefon: 787 955 559